Bokföring av köp av internettjänst från land utanför EU

TodaysWeb som driver N.nu är baserat utanför EU.

Digitala produkter klassas som tjänst i svenska skattesammanhang. Så här ska du bokföra köp av en digital produkt från land utanför EU:

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Bankkonto   Summa
4531 Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25 % moms (momsruta 22) Summa  
2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 % (momsruta 30)   Summa/4
2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet (momsruta 48) Summa/4  

Som ni ser så ska moms deklareras men även dras av, alltså ett nollsummespel. Detta eftersom skatteverket vill samla in statistik. Detta ska sedan deklareras på momsblanketten men det räknar nog ditt bokföringsprogram ut till dig.

OBS! Som med allt annat så finns det givetvis undantag. Till exempel för de som bedriver icke momspliktig verksamhet (tandläkare osv).

Källor:

Senast uppdaterad: 2017-03-17

Denna information är så vitt jag vet helt korrekt när detta skrevs men jag tar inget ansvar för korrektheten när du läser detta. Bekräfta alltid med en redovisningskonsult.

16 Oct 2012