N.nu - nu med flera IP nummer

Inom sökmotoroptimering anses det bättre att sprida sina hemsidor och inlänkar från olika IP nummer.

N.nu ligger nu på 5 8 olika IP nummer med olika C-class.

Om du har flera hemsidor på N.nu med kopplade domäner så kan du nu kontakta mig (Jim Westergren eller supporten för N.nu) så kan jag byta IP nummer på hemsidorna. Jag kan även byta IP nummer på en hemsida som inte har kopplat domän men jag kräver då att den hemsidan är etablerad, antingen minst 100 besökare per dag eller PageRank 4.

I framtiden kanske man automatiskt kan byta eller välja IP men just nu behöver du kontakta.

Uppdatering den 15 februari 2012:

Alla nya domänkopplingar som sker framöver hamnar på en slumpmässigt vald IP av de 5 som finns tillgängliga.

Uppdatering den 8 maj 2013:

Nu med 8 olika IP.

14 Dec 2012