Så mycket snabbare är N.nu jämfört med WordPress

Denna bloggen flyttades från WordPress till N.nu den 30 november (mer info).

Här kan man se hur lång tid det tar för Google att ladda ner sidor från denna bloggen:

Notera skillnaden efter 30 november. Både Google och användare älskar snabba webbplatser. De rankar även högre i Google.

14 Dec 2012